content top

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka patří k jedněm z nejčastějších problémů, které trápí oko. Náleží také k velmi hojně vyskytovaným příznakům ženského klimakteria. Porucha slzného filmu může vést k poškození povrchu oka, což je celkem nepříjemné. Oko totiž pak nepříjemně řeže a pálí. Suché oko není navíc dostatečně chráněno, takže mu hrozí nejrůznější infekce. Negativně se na stav oka podílí nejen...

Celý článek

Dlouhověkost

Dlouhověkost

Za dlouhověkost je označován věk, který přesáhne hranici biologického věku. Aktuálně je tento věk v České republice udáván ve výši 82 let. Do roku 2050 se však předpokládá, že dlouhověkost dosáhne hranice 85 let. Věk dožití roste postupně. Zatímco ještě před 100 lety bylo dožít se stovky takřka nemožné, odhaduje se, že v roce 2050 se 100 let dožije v Česku 15 000 lidí. Doposud se přitom udává,...

Celý článek

Dalekozrakost

Dalekozrakost

Dalekozrakost patří k nejčastějším očním vadám, která se obvykle objevuje po čtyřicítce. Vada spočívá v tom, že se paprsky světla sbíhají až za sítnici, díky čemuž na sítnici nevzniká ostrý obraz. Vadu můžete upravit korekcí, a to brýlemi do nichž jsou vsazeny spojné čočky. I přesto však s klesající pohyblivostí oka po čase člověk nakonec potřebuje i brýle do dálky. Dalekozrací se narodíme,...

Celý článek

Malnutrice u seniorů

Malnutrice u seniorů

Senioři mají tendenci málo jíst, stejně jako jsou na štíru s dostatečným pitným režimem. Negativně se na tomto stavu podepisuje i smutná skutečnost toho, že většina seniorů se potýká s nuznými ekonomickými podmínkami.  Je to paradox, protože v tomto věku, možná ještě více než v mládí, potřebují senioři dostatek pestré, vyvážené a pravidelné stravy. Pamatujte si, nedostatečná výživa se vždy...

Celý článek

Jak zvýšit imunitu

Jak zvýšit imunitu

Imunita se s věkem opotřebovává. Negativně se na jejím stavu podepisuje celá řada okolností, ale hlavně špatná strava, nedostatek pohybu a spánku a také velký stres. Špatný vliv má na imunitu i životní prostředí v jakém žijeme (smog). Již od útlého mládí se snažíme zvyšovat imunitu, protože si uvědomujeme její důležitost. V seniorském věku tento fakt platí však dvojnásob. Oslabená imunita patří...

Celý článek

Klimakterium

Klimakterium

Klimakterium není žádná choroba, ale zcela přirozený stav, kterým si jednou projde každá žena. U většiny žen se menopauza dostaví okolo 44 až 55 roku. V tomto období ženy pociťují výraznější změny, které se s jejím tělem odehrávají. Tento proces obvykle probíhá 6 měsíců až 2 roky. Některé příznaky klimakteria souvisí se změnou hladin hormonů, ale významný vliv na celkové projevy má i celkový...

Celý článek

Zapomnětlivost

Zapomnětlivost

Paměť je nepostradatelnou součástí našeho vnímání vlastního “já”. Ztrátou paměti přicházíme nejen o vzpomínky, ale o sebe a kus samostatnosti, protože si nepamatujeme základní věci potřebné k životu. O zapomnětlivosti Zapomnětlivost představuje poruchu paměti, která není schopna si zapamatovat anebo si vzpomenout zdánlivě jasné události a záležitosti z běžného života. Naše paměť uchovává...

Celý článek

Dehydratace

Dehydratace

S věkem narůstá riziko vzniku dehydratace. Až u 80% seniorů se otupují chuťové pohárky a oni pak díky tomu pociťují potřebu tolik jíst a pít. Pozor,  jde pouze o domnělou nepotřebu. Tělo ve skutečnosti jídlo i tekutiny potřebuje stále, i když ve zmenšené míře. Výzkumy prokázaly, že dehydratací trpí až 50% lidí vyššího věku. V případě hospitalizovaných dehydratací trpí až 30% z nich. Kromě...

Celý článek

Dekubity a jejich ošetření

Dekubity a jejich ošetření

Dekubity jsou defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tření nebo přímého tlaku podložky na určité části těla. Obvykle tam, kde jsou blízko pod kůží klouby a nízká vrstva tuku. Nejvíce ohroženou skupinou jsou dlouho ležící pacienti, jimiž obvykle jsou starší pacienti a lidi s celkově zhoršeným zdravotním stavem. Nejvíce riziková místa pro vznik dekubitu: křížová...

Celý článek

Nauzea

Nauzea

Pod nic říkajícím pojmem nauzea se skrývá pocit nevolnosti, nepohodlí v žaludku, který doprovází i nutkání na zvracení. Tento pocit není možné značit za onemocnění, ale jde pouze o celkem nespecifický příznak, jež se může objevit z celé řady důvodů. Ty mohou být spjaty nejen s nějakým zdravotním problémem, ale i s užíváním některých léků. I když je nauzea ponejvíce spjata s žaludkem, vyvolávat...

Celý článek
content top