Možná jste se vy sami už setkali s ageismem, nebo jste ho viděli ve svém okolí, aniž byste věděli, o co přesně se jedná. Synonymem k termínu ageismus je věkově podmíněná diskriminace, která je v současnosti čím dál rozšířenější. Poradíme vám, jak se s takovým jednáním u sebe i u svých blízkých vypořádat a co proti němu dělat.

Slovo ageismus pochází z angličtiny, kde „age“ znamená stáří či věk. Jedná se o negativní předsudek, který se rozvíjí právě vůči pokročilému věku či stáří. Tento termín jako diskriminaci poprvé zavedl Robert Butler roku 1969 v USA a jako první hovořil o diskriminaci podle věku.

Co je to ageismus

ageismus

Ageismus

Ageismus je vyřazování starších lidí z různých aktivit. Tyto aktivity mohou vyžadovat jejich vyšší odpovědnost či pozornost. Často se s takovým chováním můžeme setkat na pracovišti, kde budete ve stáří přesunuti na jinou pracovní pozici a tam nebudete vykonávat tak důležitou práci.

Může to být z důvodu, že se váš nadřízený obává, že na práci zkrátka nebudete už stačit. Tento přístup je prosazován především v současné době a dá se mu opravdu jen těžko bránit. Můžete dát svému nadřízenému najevo, že si jste vědomi jeho kroku a že by vám měl pracovní náplň ubrat až tehdy, když bude na vašich výsledcích znát, že na práci nestačíte.

Diskriminace podle věku

Věková diskriminace se však bohužel špatně prokazuje. Pokud vás kvůli stáří tedy někdo propustí a omluví to například důvodem, že vaše pracovní místo už nebude dále existovat, nebo vám dá zkrátka výpověď, bránit se tomu nemůžete. Jedinou možností je zde jednat na rovinu, nebo se všemu přizpůsobit a brát to s nadhledem. Rozhodně byste se kvůli takovému jednání neměli cítit zbyteční, ač tento krok ve vás může právě takové pocity vyvolat.

Co vede k ageismu

Jsou určité rysy stáří, které mohou vést k ageismu u vašeho nadřízeného. Může se jednat například o rigiditu, při které vidí, že se hůře přizpůsobujete novinkám a těžko už zavádíte nové postupy. Abyste se této vlastnosti vyhnuli, je potřeba se neustále vzdělávat a učit se novým věcem, byť to pro vás může být čím dál více náročnější. Starší lidé obvykle výrazněji projevují své povahové rysy, ať už negativní či pozitivní. Dejte si tedy pozor na to, jak se chováte v práci.

Typické projevy stáří

Nedá se nijak určit, u koho se charaktery stáří projeví dříve. Vypovídá o nich váš fyzický i psychický stav, změny na ekonomických a sociálních úrovních nebo kultura společnosti a její pohled na stáří. Jestliže je na stáří pohlíženo negativně, rovněž se můžete dříve začít cítit zbyteční a nepotřební.

Diskriminace podle věku je sice v České republice zakázána. Ageismus jako takový však neřeší. Na téma stáří byly provedeny již různé výzkumy a je tedy známo, že se stáří spojuje s mnoha mýty. Na někom nebudete pozorovat známky stáří až téměř do jeho smrti. U jiného se zase mohou začít projevovat velmi brzo, třeba už ve věku 50 let.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *