Dekubity jsou defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tření nebo přímého tlaku podložky na určité části těla. Obvykle tam, kde jsou blízko pod kůží klouby a nízká vrstva tuku. Nejvíce ohroženou skupinou jsou dlouho ležící pacienti, jimiž obvykle jsou starší pacienti a lidi s celkově zhoršeným zdravotním stavem.

Nejvíce riziková místa pro vznik dekubitu:

  • křížová oblast
  • paty
  • kotníky
  • oblast kyčlí
  • kolena
  • ale také lokty a lopatky

Míra poškození tkáně je závislá na vzájemném působení, době působení, intenzitě tlaku a celkovém stavu nemocného. Vznik dekubitu ovlivňuje i hmotnost nemocného, pohyblivost, odolnost organismu na tlak metabolický stav tkání a ještě mnoho dalšího. Jistý vliv na tento stav má i vnější prostředí.

Vnější vlivy na vznik dekubitů

Jde vlastně převážně o polohu dotyčného v níž setrvává. Vůbec tou nejhorší polohou je polosed, kdy trup klouže po podložce směrem dolů, čímž dochází k poškozování povrchových vrstev kůže. Negativní vliv má i inkontinence moči a stolice, jež narušuje povrchovou vrstvu kůže. Vedle této skutečnosti má podobný vliv na vznik proleženin i pocení při horečce anebo v létě. Velmi špatně na stav působí i špatný duševní stav, špatná výživa, nedostatek tekutin a porucha vědomí. Jistý vliv má i užívání některých léků. Negativní vliv na vznik dekubitů má i zvýšený krevní tlak.

Prevence vzniku dekubitů

I když se vám to může jevit náročné, mnohem složitější než prevence je jejich léčba. Aby proleženiny nevznikly, je nutné dodržovat určité zásady. Základem všeho je polohování. To se musí řídit přesnými pravidly, které ovlivňuje čas. K polohování dochází v pravidelných intervalech, tělo se při tom různě podkládá polohovacími pomůckami. To, jak často ovlivňuje aktuální stav. Obvykle se polohuje co 2 hodiny, ale některé stavy si to vyžádají i každých  10 až 20 minut. Polohy se mění ze zad na boky a naopak. Polohy to jsou šikmé, asi 15 – 30 stupňů, protože ty napomájí rozložit působení tlaku. Dalším preventivním opatřením je zamezení zevních vlivů, jehož základem je suché, dokonale upravené lůžko s měkkou antidekubitární matrací a pečlivě napnutým prostěradlem. Dalším velmi důležitým faktorem je pečlivá hygiena, která má za úkol zamezit kontaktu pokožky s močí, stolicí a potem. V dalším kroku je nutné postarat se o dostatečnou výživu. Chybět samozřejmě nesmí ani rehabilitace.  Tento režim je ostatně osvědčený nejen v rámci prevence, ale i léčby dekubitů.

Stupně dekubitů a jejich léčba

  1. Zarudnutí – dojde zde k poškození kůže, které doprovází vedle zarudnutí i otok. Stav je vratný. Řešení: pečlivé dodržování preventivní péče, udržování čistoty kůže, užívání mastí, které nedráždí.
  2. Puchýř – oblast je oteklá, má opuchlé zbarvení kůže. Po tlakové zkoušce se neobnoví v dané oblasti krevní oběh. Je zde puchýř. V této fázi je poškozeno i podkoží a část cév pod kůží, která začíná druhotně odumírat. Při správné léčbě se tento stav léčí bez jizev. Stav se léčí jako jiné rány, potlačuje se infekce, podporuje se granulace a hojení. V této fázi se užívá Hydro gel, sekundární krytí, Bactigras, Flexigril.
  3. Nekróza je už vážný stav, protože u něj dochází k odumření kůže. Ránu kryje suchá krusta anebo rozbředlé nekrotické masy. Tkáň je nutno odstranit. Po jejich odstranění zde vznikají vředy s široce podminovanými okraji. Defekt podkoží je tu vždy větší než defekt kůže. Zhojení tu je možné, ale léčba je zdlouhavá a trvat může nejen několik měsíců, ale i let. Pakliže rána zhojí, bez jizvy se již neobejde. Úskalí této jizvy spočívá v tom, že obvykle těsně naléhá na kost u níž pak stačí už jen slabý tlak, aby se opět rozpadla a vznikl tak chronický efekt. Léčba spočívá v tom, že se odstraní krusta, sekret z rány a užívají se obklady Nu-Gel, savé pěnové materiály, které postupně odsají sekret a užívá se až do úplného zhojení. Rány se čistí mastmi (Betadine) a užívá se také i vlhké krytí.
  4. Vřed – je poslední fáze dekubitu, který dosáhne až na kost. Souvisí i se záněty sousedních kloubů. Tento stav je již doprovázen infektem, který se neobejde bez radikálního chirurgického operativního řešení. Základem léčby je odlehčení postižené krajiny, zvýšená krajina, tlumení infekce a čištění rány. Důležitým faktorem je i užívání vhodného krytí, rehydrataci a odstranění nekrotické tkáně.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *