Pod pojmem ergoterapie se skrývá poměrně moderní obor, jež se zabývá zjišťováním schopností člověka po nějakém úrazu, či onemocnění a snaží se jej navrátit do původní kvality života. Když to řekneme zjednodušeně, jedná se o léčbu prací. Metoda vychází z předpokladu, že kvalita života člověka se může zlepšit poté, co je aktivně zapojen do nějakého zaměstnání. To zaměstnání však musí mít pro daného člověka nějaký smysl a význam. Pak takováto aktivita na člověka působí pozitivně a léčebně. Pakliže tato práce podporuje ještě i tělesné a psychické funkce, napomáhá i k návratu funkčních schopností.

Účelem této léčebné metody je snaha o návrat anebo udržení a využívání lidských schopností k běžnému každodennímu životu. Tyto činnosti člověk užívá každý den doma, v práci, ale i v rámci zájmových a rekreačních aktivit, a to v jakémkoliv věku. Metoda se přitom snaží, aby nebyl ani věk, ani postižení žádným omezením.

O co se přesněji jedná?

Ergoerapie je součástí rehabilitační péče. Ergoterapeut pomáhá danému člověku začlenit se co nejrychleji zpět do původního života. Počínaje třeba od výběru vhodného vozíčku a dalších pomůcek, přes nácvik jeho ovládání, trénink lidí se speciálními potřebami, a to tak, aby se stali soběstačnými (sami se oblékli, vyčistili si zuby a podobně). Metoda zahrnuje i různá cvičení s horními končetinami, jestliže s nimi daný jedinec má problém. Součástí ergoterapie je i odhalení pracovního potenciálu člověka, trénování postižené funkci kreativními metodami. Jde kupříkladu o práci malováním, šitím, prací s keramikou, malování na sklo a porcelán, linoryt, perokresba, decoupage, výroba svíček a mýdel, práce se dřevem a sádrou, háčkování, pletení, tkaní, práce s drátkem, vazba a mnoho dalšího.

Ergoterapie jako jedna z aktivit pro seniory

Ergoterapie se hojně využívá napříč mnoha obory. Efektivní je jak při práci s dětmi, ve speciální pedagogice, při péči se zdravotně znevýhodněnými dětmi i dospělými i tam, kde dělá problém psychika. Spojení ergoterapie se seniory je méně známá, ale existuje a je vážně efektivní. Zde má za úkol lidi aktivizovat a pomoci jim usnadnit jejich život. Díky ergoterapii se člověk nejen naučí spoustu praktických věcí, ale vytáhne jej to z pesimistických myšlenek, dostane ho to mezi lidi, odpoutá jeho pozornost od zdravotních potíží, povzbudí a podpoří v získávání ztracených sil a v získávání sebedůvěry.

Cíle ergoterapie

Cíle jsou různé, vše souvisí s tím, kde se ergoterapie provádí, a také souvisí i s potřebami jednotlivců. S ergoterapií se můžete střetnout na psychiatrii, gerontologii, chirurgii, ortopedii interně, pediatrii, i neurologii. Užívá se v rehabilitačních ústavech, domovech důchodců, lázních a dětských domovech. Všude je snaha dosáhnout maximální soběstačnosti daného jedince, se snahou o začlenění nebo znovu začlenění do společnosti, při návratu fyziologických společenských a pracovních funkcí. V domovech seniorů má také velmi výraznou funkci jako prevence hospitalizačního syndromu. Pomáhá lidi naučit, jak smysluplně využít svůj volný čas.

Ergoterapie v domovech pro seniory

Ergoterapie v domovech důchodců má za úkol působit proti závislosti na druhé osobě a jeho izolaci. Metoda se zde snaží zapojit seniora do kolektivu a udržet svou nezávislost anebo ji opět získat. Ergoterapie člověku napomáhá duševní a tělesné schopnosti udržet, rozvíjet i stabilizovat. Krom toho se snaží v člověku probouzet i nové zájmy.

V domovech pro seniory se “cvičí”:

  • samostatného oblékání svlékání a umývání
  • učí se pracovat se speciálními pomůckami určenými k jejich handicapu, čili třeba užívání navlékače ponožek, prkénka pro jednoruké a podobně
  • cílenou terapii, která učí šetřit nemocné části těla
  • výcvik pro zlepšení vnímání, schopnosti orientace, procvičování paměti
  • podněty ke společné činnosti – hry, zpívání a další kreativní činnosti

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *