Inkontinence moči, čili únik moči, je velmi nepříjemný zdravotní stav, při němž dochází ke spontánnímu odchodu moči v denních i nočních hodinách. Inkontinence moči postihuje obvykle lidi ve vyšším věku, a to převážně ženy. Tato neblahá skutečnost jim snižuje kvalitu života, má vážný psychosociální dopad a často je i izoluje od lidí i od společensky bohatého života. Řešení tohoto stavu se neobejde bez odborného zásahu, ten však pro stud vyhledá jen málo pacientů. Je to škoda, protože mnohdy je stav řešitelný, a to poměrně snadno.

Při inkontinenci moče dochází k úniku moče nečekaně na nesprávném místě, v nesprávnou chvíli, a to buď permanentně anebo s přestávkami.

Příčina vzniku inkontinence moči

Za vznik inkontinence může celá řada okolností. V mladším věku převažuje více inkontinentních žen, v 60 letech se stav pomalu vyrovnává a v 75 letech trpí inkontinencí již skoro polovina seniorů. Inkontinenci může způsobit těhotenství, porody, menopauza, struktura močového ústrojí, vrozené defekty, neurologické úrazy, mozková mrtvice, skleróza multiplex i klasické stárnutí. U většiny postižených se jedná o poruchu funkce svěračů močového měchýře. U mužů za to pak obvykle může zvětšená prostata. Negativně se na stavu podepisují i neurologické choroby.

Příznaky inkontinence moči

Obstrukční projevy inkontinence moči – Typické pro ně je opožděný začátek močení, dochází k odkapávání moči, při močení se objevuje přerušovaný proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění.

Iritační projevy inkontinence oči  –  Vždy se jedná o nechtěné močení – v noci, nutkavé močení, časté močení a nemocného trápí bolesti při močení.

Akutní inkontinence doprovází nějaké akutní onemocnění, třeba zánět močového měchýře a podobně. Po vyléčení základní příčiny dojde k úpravě.

Chronická inkontinence – se dále dělí na stresovou a urgentní. Možná je i vzájemná kombinace.

Stresová inkontinenceje spojena s náhlým tlakem v břiše. Únik moči se různí. Nekontrolované močení se objevuje od několika kapek až po velké množství. Vyvolat je může zakašlání, kýchnutí, smích i náhlé zvednutí těžkého předmětu. Viníkem tohoto typu inkontinence je nedostatečná funkce závěsného systému, snížená elasticita močového měchýře, změněná pozice pánevních orgánů nebo snížení hladiny estrogenů v krvi.

Urgentní inkontinence představuje neschopnost ovládat močový měchýř. Nemocný pak prostě nestihne doběhnout na toaletu. Tento typ inkontinence je způsoben poruchou stahů, které vyvolávají nutkavý pocit na močení. Nemocný pociťuje stahy v ten nesprávný okamžik a jsou tak nesnesitelné, že se musí ihned vymočit.

Reflexní inkontinence je typická pro seniory, a to hlavně pro ty se senilní demencí. Tato inkontinence je způsobována poruchou centrálního nervového systému, v jehož rámci mozek nezpracuje odpověď a dochází k reflexnímu močení.

Paradoxní inkontinence moči je způsobena inervací měchýře. Močový měchýř se naplní, a pak prostě přetéká.

Návalová inkontinence se projevuje hlavně u mužů s nemocnou prostatou.

Psychogenní inkontinence vzniká při stavech úzkosti a strachu. Může vzniknout i v rámci hospitalizace a je typickým problémem starších ročníků.

Inkontinence způsobená dlouhodobým zavedením močového katetru se dotýká porušením funkce svěrače močového měchýře, kdy pak moč odchází samovolně.

Co je pro nápravu nutné učinit

Základním řešením každé inkontinence jsou důležitá  režimová opatření, do nichž spadá optimální pitný režim, tělesná aktivita, posilování pánevního dna, držet se v snadné dostupnosti toalety, případně užívat kompenzační hygienické pomůcky (vložky, kalhotky a podobně).

Léčba inkontinence moči

Vedle režimových opatření je velmi vhodné užít i nějakou z dalších možností, jako kupříkladu Biocon 2000, elektrická stimulace, biofeedback, časový trénink měchýře na močení, užívání léků, nošení pesaru, implantáty, chirurgie a cévkování.

Biocon 2000 zpevňuje pánevní dno s pomocí magnetické stimulace. Elektrická stimulace cvičí svaly s užitím elektrod, které jsou vloženy do vaginy nebo konečníku. Biofeedback pomáhá nemocnému uvědomit si své části a fungování těla Časový trénink využívá metody biofeedback + trénink. Léky zabraňující hyperaktivitě močového měchýře je estrogen. Ten zajistí správnou funkci svalů zapojených do močení. Pesar pomáhá tím, že tlačí proti stěně pochvy a udržuje močové ústroj ve správné pozici. Implantáty se vstřikují do tkání okolo močové trubice a pomáhají uzavřít močovou trubici, čímž redukují stresovou inkontinenci. U této metody se užívá kolagen. Operace nabízí mnoho úspěšných řešení. Možností je doopravdy spousta, jen se musíte přestat stydět, překonat své zábrany a jít za svým ošetřujícím lékařem.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *