Stáří je dobou, kdy spousta lidí začne věřit v Boha. Jelikož je v naší zemi nejvíce rozšířená křesťanská víra, většinou se obrací ke katolické nebo evangelické církvi, jejíž hlavní postavou je Ježíš Kristus neboli Ježíš Nazaretský. V tomto článku se dozvíte více o víře lidí v Boha a o samotném Ježíši.

Ačkoliv drtivá většina našeho národa je nevěřících, tak jsme přejali mnohé křesťanské zvyky a tradice. Patří k nim například Vánoce či Velikonoce. Souvislost s vírou si většina lidí uvědomuje a i když sami sebe prohlašují za ateisty, tak tyto svátky každoročně dodržují. Stejně tak když je člověku špatně a trápí ho nějaké problémy, obrací se k Bohu, i když třeba nevěří.

O životě Ježíše

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je hlavní postavou křesťanství. Byl to kazatel, který hlásal příchod Božího království a lidi vyzýval k pokání. Přibližně v roce 30 našeho letopočtu jej Římané ukřižovali. Dle výkladu křesťanské církve byl Ježíš očekávaným Mesiášem a Spasitelem lidstva a Synem Božím. Mluví o něm nejen křesťanská církev, ale třeba také muslimové, pro které je jedním z proroků.

Nový zákon

O životě Ježíše se můžete dočíst v Novém zákoně, konkrétně v evangeliích. Dočtete se zde o jeho narození, které mnoho z vás má jistě spojené právě se zmíněnými vánočními svátky. Ježíš se narodil v Betlémě. Jeho datum narození však není jednoznačné. Stejně tak se Bible ani příliš nezabývá jeho dětstvím.

Důležité je především jeho veřejné působení, kdy kolem svých třiceti let kázal a vykládal Zákon. Jelikož porušoval tehdejší dobové zvyklosti, Židové ho nepodporovali a můžeme zjednodušeně říci, že právě zde se židovská a křesťanská víra rozcházejí.

Zázraky

Ježíš také vykonával zázraky, mezi které patří například uzdravování, které ho byl schopen dotykem či modlitbou. Dokázal uzdravit slepé či choré lidi, které potkal. Měl mnoho učedníků a stoupenců. Bohužel byl nakonec zrazen a ukřižován. Nakonec však vstal z mrtvých a vstoupil na nebe. Právě s těmito událostmi jsou spojené velikonoční svátky.

Ježíšovo učení

Křesťanská víra má na Ježíšovo učení rozporuplný pohled. Některé proudy, které vznikly na jeho základě, byly křesťany odmítnuty. Ježíš obecně klade důraz na milosrdenství, odpuštění a lásku (a to i k nepřátelům). Měli byste být odpovědní a sebekritičtí. Utrpení i snášení různých obtíží má v životě smysl.

Křesťanská víra je dnes otevřená úplně každému, kdo chce začít věřit. Vůbec nemusíte chodit do kostela, vy sami se můžete doma modlit a řídit se desaterem božích přikázání, které jsou dnes z větší části již považovány za všeobecnou etiku. Ježíše Krista a víru uznávají spíše starší lidé. Mladí lidé v Čechách příliš nevěří. Obecně patříme k nejméně věřícím národům v Evropě.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *