content top

Zlomenina krčku u starých lidí

Zlomenina krčku u starých lidí

Když jsme přijímali pacienta se zlomeninou krčku, věděli jsme, že čím starší tento člověk byl, tím se jednalo o závažnější stav. Rizik a úskalí je u tohoto velmi nepříjemného zranění mnoho. Už jen to, že starého nemocného člověka tento úraz imobilizuje a on se tak stává bezmocným ležícím pacientem, jenž se neobejde bez pomoci druhého, představuje vysoké riziko celé řady komplikací. Kromě toho...

Celý článek

Nedoslýchavost

Nedoslýchavost

Stařecká nedoslýchavost je označována za presbyakuzi  a je charakterizovaná hlavně tím, že člověk není schopen vnímat vysoké tóny. Dnes touto chorobou trpí i mladší ročníky, protože se často zbytečně vystavují velkému hluku. Vznik tohoto onemocnění není způsoben žádnou chorobou, ale přirozeným stárnutím organismu. S nárůstem věku, postupně stárne celé tělo a tedy i ucho. Nutno říct, že to, jak...

Celý článek

Stařecké bradavice

Stařecké bradavice

Stařecké bradavice nejsou sice život ohrožující, ale spíše nepříjemnou vadou na kráse, která odpuzuje i okolí a připomíná nám náš věk. Tyto bradavice, nebo také veruky, se objevují po padesátce a ve skrze se mohou objevit kdekoliv na těle. Někdy se doslova vysypou a vy jimi náhle máte posypaná celá záda. Co s tím? A proč tomu tak je, se vám pokusíme vysvětlit. Stařecká bradavice je známá také pod...

Celý článek

Malnutrice u seniorů

Malnutrice u seniorů

Senioři mají tendenci málo jíst, stejně jako jsou na štíru s dostatečným pitným režimem. Negativně se na tomto stavu podepisuje i smutná skutečnost toho, že většina seniorů se potýká s nuznými ekonomickými podmínkami.  Je to paradox, protože v tomto věku, možná ještě více než v mládí, potřebují senioři dostatek pestré, vyvážené a pravidelné stravy. Pamatujte si, nedostatečná výživa se vždy...

Celý článek

Dalekozrakost

Dalekozrakost

Dalekozrakost patří k nejčastějším očním vadám, která se obvykle objevuje po čtyřicítce. Vada spočívá v tom, že se paprsky světla sbíhají až za sítnici, díky čemuž na sítnici nevzniká ostrý obraz. Vadu můžete upravit korekcí, a to brýlemi do nichž jsou vsazeny spojné čočky. I přesto však s klesající pohyblivostí oka po čase člověk nakonec potřebuje i brýle do dálky. Dalekozrací se narodíme,...

Celý článek

Jak zvýšit imunitu

Jak zvýšit imunitu

Imunita se s věkem opotřebovává. Negativně se na jejím stavu podepisuje celá řada okolností, ale hlavně špatná strava, nedostatek pohybu a spánku a také velký stres. Špatný vliv má na imunitu i životní prostředí v jakém žijeme (smog). Již od útlého mládí se snažíme zvyšovat imunitu, protože si uvědomujeme její důležitost. V seniorském věku tento fakt platí však dvojnásob. Oslabená imunita patří...

Celý článek

Inkontinence stolice

Inkontinence stolice

Jestliže hovoříme o inkontinenci moči jako o prekérní záležitosti za kterou se lidé stydí, co pak říct o inkontinenci stolice? Inkontinence stolice může postihnout každého člověka v jakémkoliv věku. Stejně jako u inkontinence moči, se i tento problém objevuje hlavně u žen. Obtíže se nejvíce dotýkají starších ročníků, protože představuje jeden z velmi nepříjemných, ale velmi častých příznaků...

Celý článek

Inkontinence moči

Inkontinence moči

Inkontinence moči, čili únik moči, je velmi nepříjemný zdravotní stav, při němž dochází ke spontánnímu odchodu moči v denních i nočních hodinách. Inkontinence moči postihuje obvykle lidi ve vyšším věku, a to převážně ženy. Tato neblahá skutečnost jim snižuje kvalitu života, má vážný psychosociální dopad a často je i izoluje od lidí i od společensky bohatého života. Řešení tohoto stavu se...

Celý článek

Stařecká demence

Stařecká demence

Stařecká demence představuje jednu z chorob, která postihuje lidi ve stáří a jde o pěkného strašáka, kterého se mladší ročníky pekelně bojí. Tato závažná choroba je způsobena degenerativními změnami v mozkové tkáni. Je důležité, aby se demence nezaměňovala s jinými chorobami, jako Alzheimer, Huntington, frontotemporální demence anebo dokonce za Creutzfeldt-Jacobovu nemoc. O stařecké demenci Nemoc se...

Celý článek

Klimakterium

Klimakterium

Klimakterium není žádná choroba, ale zcela přirozený stav, kterým si jednou projde každá žena. U většiny žen se menopauza dostaví okolo 44 až 55 roku. V tomto období ženy pociťují výraznější změny, které se s jejím tělem odehrávají. Tento proces obvykle probíhá 6 měsíců až 2 roky. Některé příznaky klimakteria souvisí se změnou hladin hormonů, ale významný vliv na celkové projevy má i celkový...

Celý článek
content top