Dekubity a jejich ošetření

Dekubity jsou defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tření nebo přímého tlaku podložky na určité části těla. Obvykle tam, kde jsou blízko pod kůží klouby a nízká vrstva tuku. Nejvíce ohroženou skupinou jsou dlouho ležící pacienti, jimiž obvykle jsou starší pacienti a lidi s celkově zhoršeným zdravotním stavem. Nejvíce riziková místa pro vznik dekubitu: křížová...

Celý článek