Žádost o invalidní důchod rozhodně není jednoduchá záležitost a ještě než se vydáte na okresní správu sociálního zabezpečení, je určitě dobré, ujistit se, že na tento důchod máte opravdu nárok. Invalidní důchod je dávka, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Aby vám mohl být vůbec přiznán, musíte dosáhnout potřebné doby pojištění a váš dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav musí omezovat vaše pracovní schopnosti. Rozlišují se celkem 3 stupně invalidity.

Pokud si o invalidní důchod nepožádáte, nic nedostanete. Nejedná se o peníze, které by se přiznávaly nějak automaticky. Musíte totiž svou invaliditu doložit a k tomu je potřeba lékařské potvrzení. O invalidní důchod tak můžete žádat v téměř jakémkoliv věku. Ať jste mladí nebo starší, může vás postihnout takové onemocnění, nebo takový úraz, který se na vašem zdravotním stavu výrazně podepíše.

Kdy vzniká nárok na invalidní důchod

žádost o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod vzniká v momentě, kdy vám bude přiznána invalidita. Jeho výše je závislá na ztrátě pracovní schopnosti. Jak výrazně vaše pracovní schopnosti poklesly, přímo ovlivní výši vašeho přiznaného starobního důchodu.

Invalidita prvního stupně znamená, že pokles vašich pracovních schopností je mezi 35 až 49 %. Pokud je pokles vyšší než 50 % a menší než 69 %, hovoříme o invaliditě druhého stupně. Když pracovní schopnost poklesne o více než 70 %, jedná se o třetí stupeň invalidity.

Doba pojištění

Podmínkou není pouze samotná invalidita, ale také doba pojištění. Potřebná doba pojištění pro člověka, kterému je do 20 let činí méně než jeden rok, do 22 let to je právě jeden rok, do 24 let dva roky, do 26 let tři roky, do 28 let čtyři roky, do 38 let pět roků a nad 38 let je to deset roků. Není tedy nijak těžké na invalidní důchod dosáhnout z pohledu doby pojištění. Doba pojištění pro nárok na přiznání tohoto důchodu se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Například ve věku 28 let se bere v potaz posledních 10 let.

Doklady pro přiznání důchodu

Při žádosti o starobní důchod musíte předložit několik dokladů. Konkrétně se jedná o občanský průkaz a doklad o studiu. Ženy předkládají rodné listy dětí a muži zase vojenskou knížku či propouštěcí list, pokud mají. Dále všichni žadatelé musí donést potvrzení o době v evidenci na úřadu práce, evidenční list důchodového pojištění a potvrzení od zaměstnavatele.

Jestliže už invalidní důchod pobíráte a chce jen požádat o vyšší stupeň, předložíte ke své žádosti jen občanský průkaz, protože další doklady již na okresní správě sociální zabezpečení mají k dispozici.

Rozhodnutí vystavené ČSSZ by mělo obsahovat stupeň vaší invalidity, den vzniknu invalidity a pokles pracovní schopnosti. Také by neměla chybět informace o tom, zda je vaše invalidita způsobená úrazem nebo nemocí.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *